Beste sportvrienden,

Corona is nog steeds onder ons en voorlopig is er nog geen zicht op trainingen in groepsvorm laat staan deelnemen aan wedstrijden. Maar wel hebben we de afgelopen maanden verschillende activiteiten georganiseerd. Ik denk aan de Bingo en de Kerstestafette. De energie en het plezier wat daaruit voortkwam stemt ons nog steeds vrolijk. En tegelijkertijd liep daar als rode draad de foto-challenge doorheen. Op initiatief van Ronald Teeuw werden wij met elkaar uitgedaagd om tijdens onze hardlooprondjes goed om ons heen te kijken en een foto te maken van iets wat ons opviel of wat we mooi vonden. Nou dat hebben we geweten. Een stroom van foto’s kwam binnen. En toen we op tweede Kerstdag startten met de Kerstestafette werden er ook veel foto’s van de overdracht van het estafettelichtje ingestuurd.

Daarom hebben we in goed overleg besloten om twee prijsuitreikingen te doen, zowel voor de foto-challenge als voor de Kerstestafette. En nadat Ronald alle foto’s verzameld en gerubriceerd had, mocht de inmiddels aangestelde jury bestaande uit voorzitter Rob Stokkers, voetbal voorzitter Bennie Brinkman en Boekelopers voorzitter Gerrit Meutstege er mee aan de slag. Zij kregen de opdracht om in elke categorie een foto voor de 1e 2e en 3e plek te kiezen. Eerst hebben ze los van elkaar elk drie foto’s per categorie gekozen. In de tweede ronde is daaruit de definitieve top drie per categorie voortgekomen. De jury gaf bij monde van de voorzitter aan dat de men verrast was door de variëteit en de kwaliteit van de ingeleverde foto’s. De keuze viel dus ook niet mee! maar na uitvoerig overleg is de jury toch tot een gefundeerde keuze gekomen die volgens haar de toets der kritiek kan doorstaan. Overigens, als die er al zou zijn, over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd!

Inmiddels zijn de winnende foto’s op canvas afgedrukt. De makers van de winnende foto’s bij de challenge hebben de foto inmiddels in ontvangst genomen. Bij de foto’s van de Estafette hebben we besloten om iedereen die op de foto staat een afdruk te geven.

Rest ons nog om de bedenker en de uitvoerder van dit mooie initiatief te bedanken; Ronald wat een mooi plan en wat heeft het mooie interactie opgeleverd. Dank daarvoor.

En nu op naar een volgende activiteit! Wie daarover ideeën heeft, laat het ons weten!!

Met vriendelijke sportgroet,
Bestuur Boekelopers