Om de gezondheid  en veiligheid van de Boekelopers te waarborgen, hanteert de Boekelopers een weer protocol. Hiervoor zijn een aantal duidelijke regels van kracht, zodat de leden weten waar ze aan toe zijn:

  • Er is geen looptraining als de dag van tevoren door het KNMI temperaturen van 30 graden of hoger worden voorspeld.
  • Er is een, aan de omstandigheden, aangepaste looptraining als de dag van tevoren door het KNMI temperaturen tussen de 25 en 30 graden worden voorspeld.
  • Bij strenge vorst, ijzel, sneeuwval enz. zal de trainer van dienst (evt. op de dag zelf) beslissen over de te nemen maatregelen. Indien de hardloopbaan onbegaanbaar is kan er worden uitgeweken naar een andere locatie.
  •  Trainingen kunnen, door trainers, ten alle tijden worden afgelast of gestaakt i.v.m. extreme omstandigheden (onweer enz.)
  • Boekelopers Survival-run hanteren niet deze regels; die trainingen worden aangepast in intensiteit en duur al naar gelang het weer.

De communicatie met betrekking tot afgelasting van trainingen wordt gedaan door het Boekelopers bestuur.