Sporten rondom De Zweede!

We maken geregeld gebruik van de omgeving van De Zweede. De vereniging groeit en omwonenden
zullen vaker hardlopers en survivalrunners zien in het buitengebied rondom De Zweede. Tot op
heden zijn er geen klachten en dat is fijn want we hebben de medewerking van de omwonenden
nodig om in toekomst onze runs te mogen blijven organiseren. Daarom willen we jullie het volgende
meegeven:
-Teesinkbos, blijf op wegen en paden.

-Na zonsondergang geen toegang.

-Het Teesinkbos, de sloten en de wildtunnel is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS).

-Verstoren van de natuur wordt hier niet gewaardeerd.

-De weilanden en de omgeving van de waterbak zijn privé eigendom.

-De (tijdelijke) hindernissen van de military niet gebruiken.

-Laat geen rommel en troep achter.

Misschien denk je: ‘moet kunnen’, weet dan dat je te gast bent als iemand je aanspreekt. Houd je aan de regels en verpest het niet voor BSC Unisson.